ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  * ประวัติตำบล
  * ข้อมูลทั่วไป
  * วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  * โครงสร้างองค์กร
  * นโยบายการบริหาร
  * อำนาจหน้าที่
  * กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * ข้อมูลการติดต่อ
  * นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  แผนงาน
 
  * แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * แผนการดำเนินงานประจำปี
  * แผนอัตรากำลัง
  * แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  * การประเมินผลแผนพัฒนา
  * เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  * คู่มือบริการประชาชน
  * การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  * แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
  รายงาน
 
  * รายงานทางการคลัง
  * รายงานผลการดำเนินงาน
  * รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  * รายงานการประชุมสภา
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  * รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  * ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  * การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  * การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  * การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * รายงานผลการสำรวจความบริการพึงพอใจการให้
  * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  * คณะผู้บริหาร
  * สมาชิกสภา
  * หัวหน้าส่วนราชการ
  * สำนักงานปลัด
  * กองคลัง
  * กองช่าง
  * กองการศึกษาฯ
  * กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 แบบทดสอบสิทธิ์ แบบประเมินว่าเข้าข่ายมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือไม่
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 33 คน
ประกาศวันที่  28 พฤษภาคม 2563
แบบทดสอบสิทธิ์ แบบประเมินว่าเข้าข่ายมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือไม่ โดยคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง 
 
 
เกณฑ์หลักๆ ของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-6 ปี
1.เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค 2558 เป็นต้นไป
2.ได้รับเงินเยียวยา 5,000 แล้ว ก็มีสิทธิ์ได้ (เพราะอันนี้เป็นสิทธิ์ของลูก)
3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นเงินที่รัฐบาลจ่าย โดยต้องลงทะเบียนไว้กับ อบต.หรือเทศบาลเท่านั้น (ส่วนเงินสงเคราะห์บุตร เป็นเงินที่รับจากประกันสังคม ไม่เกี่ยวข้องกัน)
4.คนที่ทำประกันสังคม มีเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว สามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ เพราะเป็นเงินคนละส่วนกัน แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขข้อ 5.
5.รายได้คนทั้งครอบครัว หารจำนวนคนในบ้าน (รวมเด็ก) ต้องไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปี
 
** คนที่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรอยู่แล้ว จะได้รับเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง เพิ่ม 1,000 อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียน
*** เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รัฐบาลจะให้ตั้งแต่เดือน พ.ค ถึง ก.ค โดยจะเริ่มจ่ายเดือน มิ.ย. เป็นต้นไป
- เดือน มิ.ย. จ่าย 2,000 บาท (ย้อนหลังเดือน พ.ค.)
- เดือน ก.ค. จ่าย 1,000 บาท
- รวมเป็น 3,000 บาท
 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียน โดยคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs