ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 6 คน
ประกาศวันที่  13 พฤษภาคม 2563

เรียน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ด้วยกองทุนเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสตำบลยะรัง จะจัดกิจกรรมมอบทุน(เงิน)ยังชีพแก่เด็กกำพร้าในตำบล จำนวน 70 คน ในวันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอยะรัง

ในการนี้ท่านใดที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินหรือสิ่งของ สามารถติดต่อได้ที่ 086 957 8743 หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอิสลามฯ สาขายะรัง เลขที่บัญชี 087 1 12420 3
ชื่อบัญชีกองทุนเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสตำบลยะรัง

ด้วยกองทุนเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสตำบลยะรัง จะจัดกิจกรรมมอบทุน(เงิน)ยังชีพแก่เด็กกำพร้าในตำบล จำนวน 70 คน ในวันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอยะรัง

ในการนี้ท่านใดที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินหรือสิ่งของ สามารถติดต่อได้ที่ 086 957 8743 หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอิสลามฯ สาขายะรัง เลขที่บัญชี 087 1 12420 3
ชื่อบัญชีกองทุนเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสตำบลยะรัง

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs