ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  นายซุลกีฟลี เฮ็งปิยา
  นายก อบต. ยะรัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) (ดู : 1)
  ตู้ปันสุขตำบลยะรัง​  (ดู : 7)
  ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน (ดู : 6)
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายปายอแบรอ-รอบสระน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 9)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 8)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตรอซัน-สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 7)  
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มัสยิดกลางปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่องเที่ยวปัตตานี สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ส้มโอปูโกพันธ์แท้ฒ
สายพันธ์ทับทิมสยาม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ลูกหยีทรงเครื่อง
ลูกหยีฉาบทรงเครื่อง
ลูกหยีกวนธรรมชาติ
มังคุดกวน/ลูกหยีคลุก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
   
  หนังสือสั่งการ อปท. จ.ปัตตานี
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน
ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะผู้บริหาร อบต.ยะรัง
ปลัด อบต.ยะรัง และเจ้าหน้าที่
ได้ไห้การต้อนรับคณะจาก Isuzu ประเทศไทย และ กก.ผจก หาดใหญ่
คุณอนุพาสน์ สุวรรณมงคล กลุ่มอีซูซุ (ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) และคณะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้การจัดการขยะในสถานศึกษาเอกชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเสริมสร้างคุณค่า เสริมปัญญาพาสุขสันต์
แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะตำบลยะรังใต้
และโครงการธนาคารชุมชนชุมชนตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีเปิดการบูรณาการร่วมการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจำปี ๒๕๖๓
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกต้นไม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
“โครงการเมาลิดสัมพันธ์” ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจิตอาสา ปลูกต้นไม้ รักษ์น้ำ
ณ บริเวณสระน้ำโต๊ะแปแนะ
หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานต้อนรับสู่ปีฮัจเราะห์ศักราช 1441
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกต้นไม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมโชเล่พาเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมวันเด็ก
ปี2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกต้นไม้
"สืบสานปณิธาน
งานของพ่อ"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs