ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  นายซุลกีฟลี เฮ็งปิยา
  นายก อบต. ยะรัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  โควิค-19 อาการ/ลักษณะโรค/วิธีป้องกัน  (ดู : 10)
  โควิค-19 อาการ/ลักษณะโรค/วิธีป้องกัน (ดู : 7)
  แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี ประจำปี 2563 (ดู : 15)
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแลดูซง หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (ดู : 187)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังหินคลุก สายกูโบร์ลางา - กำปง หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (ดู : 157)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (ดู : 161)  
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มัสยิดกลางปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่องเที่ยวปัตตานี สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ส้มโอปูโกพันธ์แท้ฒ
สายพันธ์ทับทิมสยาม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ลูกหยีทรงเครื่อง
ลูกหยีฉาบทรงเครื่อง
ลูกหยีกวนธรรมชาติ
มังคุดกวน/ลูกหยีคลุก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
   
  หนังสือสั่งการ อปท. จ.ปัตตานี
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
ภาพกิจกรรมวันเด็ก
ปี2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกต้นไม้
"สืบสานปณิธาน
งานของพ่อ"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบรมให้ความรู้ โครงการขยะ
แลกบุญ เพื่อสภาพแวดล้อม
ที่ดีต่อสุขภาพ ตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เชิญร่วมงานเมาลิดตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานเมาลิดประจำปีอีจเราะห์ 1437
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รออัพเดทประมลภาพกิจกรรม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รออัพเดทประมลภาพกิจกรรม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเดิน วิ่ง และปั่นเพื่อแม่คนท้องถิ่นสุขภาพดี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs