ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  * ประวัติตำบล
  * ข้อมูลทั่วไป
  * วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  * โครงสร้างองค์กร
  * นโยบายการบริหาร
  * อำนาจหน้าที่
  * กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * ข้อมูลการติดต่อ
  * นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * มอบอำนาจ
  * ข้อมูลผู้บริหาร
  * E-Service
  * สายตรงนายก
  *Competency ของแต่ละตำแหน่งในองค์กร
  * นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
  แผนงาน
 
  * แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * แผนการดำเนินงานประจำปี
  * แผนอัตรากำลัง
  * การประเมินผลแผนพัฒนา
  * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  * คู่มือบริการประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
  * การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  * แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  * คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  * คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  * ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง การรับรู้สู่ชุมชน
 
  รายงาน
 
  * รายงานทางการคลัง
  * รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  * รายงานการประชุมสภา
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  * รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  * ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  * การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  * การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  * การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * รายงานผลการสำรวจความบริการพึงพอใจการให้บริการ
  * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  * รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  * ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  * คณะผู้บริหาร
  * สมาชิกสภา
  * หัวหน้าส่วนราชการ
  * สำนักงานปลัด
  * กองคลัง
  * กองช่าง
  * กองการศึกษาฯ
  * กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน
อบต.ยะรัง
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ยะรัง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป (ดู : 31)
  💡ขอประชาสัมพันธ์ 💡 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จะจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในระหว่างที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ สนามหน้าเมืองโบราณบ้านจาเละ หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 📍โดยมีกิจกรรมประกวดวาดภาพ 📍 หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ (ดู : 24)
  ประชาสัมพันธ์ลานกีฬา/สนามกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (ดู : 35)
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปราแว หมู่ที่3 (ดู : 32)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ดู : 29)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนตอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดดารุลฟุรกอน (ดู : 26)  
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มัสยิดกลางปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่องเที่ยวปัตตานี สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ส้มโอปูโกพันธ์แท้>สายพันธ์ทับทิมสยาม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชุมชนดงต้นหยี มีต้นหยียักษ์กว่า 400 ปี
เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนดงต้นหยี เช่น สบู่สครับ
ลูกหยีกวน น้ำลูกหยี อื่นๆ ตังอยู่บ้านปุลาตะเยาะฆอ
ตำบลระแวง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มีดขวานบินยามานิส หมู่.5 (บ้านตรอซัน)ฺฺ
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ลูกหยีทรงเครื่อง
ลูกหยีฉาบทรงเครื่อง
ลูกหยีกวนธรรมชาติ
มังคุดกวน/ลูกหยีคลุก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
   
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
  หนังสือสั่งการ อปท. จ.ปัตตานี
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.ยะรัง รับมอบสถานที่บริการฉีดวัคซีนจาก รพ.ยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)ร่วมกับรองนายก อบต.ยะรัง และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ยะรังที่รับผิดชอบ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกวิชาชีพงานเครื่องดื่ม ชงชงกาแฟ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกองค์การบริหารส่วตำบลยะรัง ได้มอบหมายให้นายอดินันท์ วาเยะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกองค์การบริหารส่วตำบลยะรัง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการการจัดการขยะครัวเรือน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกองค์การบริหารส่วตำบลยะรัง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการการจัดการขยะครัวเรือน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ ได้ลงพื้นที่เก็บภาษีป้าย ในเขตพื้นที่ อบต.ยะรัง ม.4 และ ม.5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)ได้มอบหมายให้รองนายก,หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับปลัดประจำตำบลยะรัง,ปลัดอำเภอฯได้ลงพื้นที่ (บ้านนิซอ) ม.1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มอบน้ำให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 25 ครัวเรือน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กลุ่มสื่อมวลชนพร้อมคณะได้มาโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวยะรัง ได้มีนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)และสมาชิก อบต.4 ได้มาให้การต้อนรับ และมาชมพาเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้มาเป็นพีเลี้ยงให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ม.5 บ้านตรอซัน เพื่อจัดทำต้นไม้ปัญหา และเตรียมนำเสนอโครงการ สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ต่อ สสส. ต่อไป
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.ยะรังและคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวยะรัง ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ชุมชนท่องเที่ยว) โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการก่อสร้างภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ CoST ในไตรมาสที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณยะรังและเส้นทางท่องเที่ยวยะรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างอบต.ยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย) ประจำปี 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs